Všetky služby

Právny servis

Prostredníctvom externe spolupracujúcich advokátov našim klientom poskytujeme odbornú právnu asistenciu, a to predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

▪ Nákup, predaj a prenájom rezidenčných a komerčných nehnuteľností
▪ Vypracovanie, revízia a uzatváranie zmlúv (napr. sprostredkovateľských, rezervačných, budúcich či finálnych kúpnych a nájomných zmlúv) týkajúcich sa pozemkov, budov, nebytových priestorov a bytov
▪ Zastupovanie klientov v konaní pred príslušným katastrálnym úradom
▪ Nastavenie podmienok notárskej úschovy alebo vinkulácie v banke
▪ Založenie obchodných spoločností a vybavovanie víz
▪ Administrácia právnych náležitostí obchodných spoločností vrátane vedenia účtovníctva a platenia daní
▪ Rokovania s úradmi a vybavovanie potrebných povolení
▪ Vypracovanie právnych podkladov pre developerov