Všetky služby

Marketing

Svojim klientom poskytujeme široké portfólio služieb a know-how v oblasti marketingu. Disponujeme veľmi efektívnymi marketingovými kanálmi, ktoré vášmu projektu pomôžu vyniknúť na trhu a osloviť tých správnych ľudí na Slovensku ako aj v zahraničí.

▪ Webové stránky svoboda-williams sú klientmi i odbornou verejnosťou vnímané ako kľúčový portál pre predaj, kúpu i prenájom prémiových nehnuteľností
▪ Formou newslettera pravidelne oslovujeme úzko profilovanú skupinu potenciálnych záujemcov o nadštandardné rezidenčné nehnuteľnosti na slovenskom a zahraničnom realitnom trhu
▪ Inzerujeme v realitných aj lifestylových časopisoch, ktoré sa v mediálnom prostredí radia medzi tie popredné, a zároveň úzko spolupracujeme s významnými miestnymi denníkmi a magazínmi
▪ Na sociálnych sieťach disponujeme dobre profilovaným publikom fanúšikov, ktorí zverejnený obsah nielen sledujú a komentujú, ale aj ďalej organicky šíria